×

Sütik kezelése

Menü

Informare privind gestionarea datelor

Scopul informării privind gestionarea datelor

Kismetál Kft. (5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út. 82., în cele ce urmează: prestator, operator de date), în calitate de operator de date, recunoaște conținutul acestei informări legale ca având caracter obligatoriu în ceea ce-l privește. Se angajează ca toate prelucrările de date legate de activitățile sale să fie conforme prezentelor reglementări și legislației naționale în vigoare, precum și exigențelor legislației Uniunii Europene. Politicile de confidențialitate care se aplică procesării datelor dumneavoastră de către Kismetál Kft. sunt disponibile în orice moment la adresa https://kismetal.hu/ro/informare-privind-gestionarea-datelor. Kismetál Kft. își rezervă dreptul de a modifica oricând prezenta informare. Desigur, va informa publicul în timp util cu privire la eventualele schimbări. Dacă aveți întrebări cu privire la prezenta comunicare, vă rugăm să ne scrieți iar personalul nostru vă va răspunde la întrebări. Kismetál Kft. se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale clienților și partenerilor săi și acordă cea mai mare importanță respectării dreptului clienților săi de a dispune de informațiile lor. Kismetál Kft. tratează datele  cu caracter personal în mod confidențial și ia toate măsurile de securitate, tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea datelor. Kismetál Kft. descrie mai jos practicile sale de gestionare a datelor.

Datele Operatorului de date

Dacă doriți să contactați Societatea noastră, la numărul de telefon +36 20 457 5547 puteți intra în legătură cu operatorul de date. Kismetál Kft. șterge toate e-mailurile primite, inclusiv datele cu caracter personal, după o perioadă de până la 1 an de la data primirii.

Responsabil cu protecția datelor

Denumire: Kis Gyula
Număr de telefon: +36 20 457 5547

Datele personale prelucrate

Date tehnice

În cursul furnizării serviciului Kismetál Kft. alege și operează instrumentele IT utilizate în vederea prelucrării datelor cu caracter personal astfel încât datele prelucrate:

Kismetál Kft. protejează prin măsuri adecvate datele împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, divulgării, ștergerii sau distrugerii, precum și a distrugerii accidentale. Kismetál Kft. asigură protejarea securității prelucrării datelor prin măsuri tehnice, organizatorice și organizaționale care oferă un nivel de protecție adecvat riscurilor asociate prelucrării datelor. În timpul gestionării datelor Kismetál Kft. păstrează confidențialitatea:

Modulele cookie (prăjiturele)

Sarcina cookie-urilor

Cookie-uri de lucru (sesiune), neapărat necesare.

Scopul acestor cookie-uri este ca vizitatorii să navigheze complet și fără probleme pe site-ul web kismetal.hu, să utilizeze funcțiile acestuia, serviciile disponibile acolo. Durata de valabilitate a acestui tip de cookie-uri este până la sfârșitul sesiunii (navigării), iar prin închiderea programului de navigare cookie-urile de acest tip sunt șterse automat de pe computerul, respectiv de pe orice alt dispozitiv utilizat pentru navigare.

Cookie-uri amplasate de terțe părți (analitică)

Site-ul web kismetal.hu utilizează și Google Analytics ca sursă de cookie ale unei terțe părți. Prin utilizarea Google Analytics în scopuri statistice, kismetal.hu colectează informații despre modul în care vizitatorii utilizează paginile site-ului. Datele sunt utilizate pentru îmbunătățirea site-ului web și experienței de utilizare. Aceste cookie-uri rămân, de asemenea, în computerul vizitatorului sau dispozitivul utilizat de acesta pentru navigare, în programul său de navigare, până când expiră sau până când vizitatorul le șterge.

Date legate de buletinul informativ

Site-ul kismetal.hu nu colectează înregistrări pentru buletinul informativ.

Utilizarea preconizată și durata de păstrare a datelor prelucrate

Scopul gestionării datelor, modul și temeiul său juridic

Politici generale de gestionare a datelor

Activitatea de gestionare a datelor efectuată de Kismetál Kft. se bazează pe consimțământul voluntar, respectiv pe autorizare legală. În cazul prelucrării datelor pe baza consimțământului voluntar, persoanele vizate își pot retrage consimțământul în orice etapă a prelucrării datelor. În unele cazuri, gestionarea, stocarea și transmiterea unui set de date furnizate este obligatorie prin lege, fapt asupra căruia clienții vor fi informați separat. Atragem atenția furnizorului de date către Kismetál Kft. că, în cazul în care furnizează date cu caracter personal care nu îi aparțin, furnizorul de date este obligat să obțină consimțământul persoanei implicate. Principiile de bază în privința gestionării datelor cu caracter personal sunt conforme cu legea în vigoare privind protecția datelor, în special cu următoarele:

Locurile stocării fizice a datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal (adică datele care pot fi asociate cu persoana dumneavoastră) pot fi prelucrate de noi în următoarele moduri: pe de o parte, datele tehnice referitoare la computer, programul de navigare, adresa de internet, paginile vizitate și tipul de conexiune la internet pe care îl utilizați sunt generate automat în sistemul nostru computerizat, iar pe de altă parte și dumneavoastră ne puteți furniza numele, datele de contact sau alte date, dacă doriți să ne contactați personal în cursul utilizării site-ului.

Drepturile persoanei implicate și posibilitățile de validare a acestora

Persoana implicată poate solicita informații privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal, respectiv ștergerea și retragerea acestora - cu excepția prelucrărilor obligatorii - și își poate exercita dreptul de portabilitate a datelor și de opoziție în modul indicat la înregistrarea datelor, respectiv prin intermediul căilor de contact indicate mai sus de operatorul de date.

Dreptul la informare

Kismetál Kft. ia măsurile adecvate pentru a furniza persoanelor vizate toate informațiile menționate la articolele 13 și 14 din RGPD și toate informațiile menționate la articolele 15-22 și 34 din RGPD privind prelucrarea datelor cu caracter personal într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, într-un limbaj clar și simplu.

Dreptul de acces al persoanei implicate

Persoana implicată are dreptul de a primi din partea operatorului o confirmare dacă prelucrarea datelor sale cu caracter personal este sau nu în curs și, dacă o astfel de prelucrare este în curs, are dreptul de a avea acces la datele sale cu caracter personal și la următoarele informații:

Operatorul furnizează informațiile în termen de maximum o lună de la data introducerii cererii.

Dreptul la rectificare

Persoana implicată poate solicita corectarea informațiilor incorecte și completarea datelor incomplete care o implică, gestionate de Kismetál Kft.

Dreptul la ștergere

În cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive, persoana implicată are dreptul ca, la cererea sa, datele cu caracter personal care o privesc să fie șterse de către Kismetál Kft. fără nicio întârziere nejustificată:

Ștergerea datelor nu poate fi cerută dacă gestionarea lor este necesară:

Dreptul de restricționare a gestionării datelor

La cererea persoanei implicate Kismetál Kft. restricționează gestionarea datelor dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Dreptul la protest

Persoana implicată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor sale cu caracter personal în interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul de date, sau necesare în scopul validării intereselor legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți, inclusiv crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții. În cazul ridicării de obiecții operatorul de date nu va mai gestiona datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care gestionarea este justificată de motive legitime și imperioase și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei implicate, sau că scopul este formularea, validarea sau apărarea unei pretenții legale în instanță.

Dreptul de retragere

Persoana implicată are dreptul de a-și retrage oricând consimțământul.

Dreptul de a se adresa instanței

În cazul încălcării drepturilor sale persoana implicată poate ataca operatorul în fața instanței de judecată. În această privință instanța acționează de urgență.

Procedura autorității pentru protecția datelor

Reclamațiile pot fi depuse la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației:

Alte dispoziții

Informațiile privind prelucrarea datelor care nu sunt enumerate în această informare sunt furnizate în momentul colectării datelor. Informăm clienții noștri că instanța, procurorul, autoritatea investigatoare, autoritatea contravențională, autoritatea administrației publice, Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației, Banca Națională a Ungariei, respectiv alte organisme autorizate prin lege pot contacta operatorul de date în vederea furnizării de informații, dezvăluirii de date sau pentru punerea la dispoziție a unor documente. Kismetál Kft. va dezvălui autorităților - în cazul în care autoritățile au indicat scopul exact și domeniul de aplicare al datelor - datele cu caracter personal numai în măsura strict necesară atingerii scopului solicitării.